Česky English

Šampionát v Jabkenicích se pojede

Domácí cyklokrosový šampionát se 9. ledna v Jabkenicích pojede. Výjimku mistrovství obdrželo od hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové se stanovením závazných hygienickoprotiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí.

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s bodem VI. usnesení vlády České republiky ze dne 14.  12. 2020, č. 1334, o přijetí krizového opatření, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 17. 12. 2020 č. 1341, o změně krizových opatření, stanovuje pro konání sportovní akce: Mistrovství ČR v cyklokrosu mužů a žen 2021 pořádané dne: 9. 1. 2021 místo konání akce: obec Jabkenice, Středočeský kraj tyto závazné hygienicko-protiepidemické podmínky:

• Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu cyklokrosové akce (změření teploty a sběr

selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu. Osobě, která nevyplní

selfreporting formulář, nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 st.C bude umožněn vstup

pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.

• Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu

cyklokrosové akce potvrdit nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění

prostřednictvím selfreporting formuláře. Tento formulář bude pro účely případné kontroly ze

strany orgánu ochrany veřejného zdraví k dispozici u lékaře v případě závodníků a závodnic

a realizačního týmu, či u osoby pověřené organizátorem v případě ostatních osob přítomných

v areálu cyklokrosové akce.

• Všichni závodníci, závodnice, rozhodčí a členové realizačního týmu (dále jen „povinná osoba") jsou povinni absolvovat vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR před

cyklokrosovým závodem. Výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem

povinné osoby do areálu cyklokrosové akce, a nesmí být v době zahájení sportovní akce

starší 48 hod. od odběru biologického vzorku. Tato povinnost se nevztahuje na povinné

osoby, které nemají klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělaly

onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva

zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu

a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

• V případě, že u povinné osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která

prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných mimořádných

opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR testu ve stanoveném

rozsahu, může tato osoba nastoupit k závodu pouze v případě, že od prvního pozitivního

výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního

pozitivního výsledku RT-PCR testu více než 90 dní, osoba k závodu nenastoupí a bude

izolována do doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším

postupu.

• Lékař v případě závodníků, závodnic a členů realizačního týmu, či osoba pověřená

organizátorem v případě ostatních povinných osob vyznačí do selfreporting formuláře datum

provedení a výsledek posledního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

• Organizátor zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu cyklokrosové akce.

Tato povinnost se nevztahuje na závodníky a závodnice v průběhu závodu nebo tréninku a

v době použití sprch. Tato povinnost se také nevztahuje na rozhodčí a trenéry v průběhu

tréninku a závodu.

• Organizátor zajistí nepřítomnost diváků v hledišti po dobu konání sportovní akce.

• Organizátor zajistí, aby maximální počet všech přítomných v areálu cyklokrosové akce

nepřesáhl 200 osob.

• Organizátor zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu předběžné izolace

v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.

• Doprava, ubytování a stravování bude zajištěno odděleně za dodržení platných opatření.

• Organizátor zajistí nastavení komunikace s místně příslušným orgánem ochrany veřejného

zdraví.

• V případě nedostupnosti vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR lze toto

vyšetření nahradit negativním vyšetřením na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

prostřednictvím antigenního testu ne starším 48 hod.

Pořádání Mistrovství ČR v cyklokrosu mužů a žen 2021 bude probíhat v souladu svýše

uvedenými závaznými hygienicko-protiepidemickými podmínkami a s Protokolem UCI pro

organizaci cyklistických závodů v souvislosti s pandemií Covid-19.

Důvody zřetele hodné pro konání této akce v souladu s bodem VI. usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020, č. 1334, o přijetí krizového opatření, ve znění usnesení vlády České republiky ze dne 17. 12. 2020 č. 1341, o změně krizových opatření, byly potvrzeny Českým svazem cyklistiky a Národní sportovní agenturou.


< Zpět

Jednou větou

12.11.2020 - Protokol UCI Covid potřebný pro nadcházející závody Toi Toi Cupu !

5.11.2020 - ME v Nizozemsku můžete shlédnout v přímém přenosu na programu Eurosport 2 - závod žen v sobotu 7.11. od 13:55 a závod mužů v neděli 8.11. od 13:25.


11.10.2020 - Ouverturu Superprestige v Gietenu vyhrálí Ceylin Alvarado a Toon Aerts.

25.9.2020 - MS 2025 v cyklokrosu bude ve fracouzském Liévinu.

24.9.2020 - Veloclub Koksijde oznámil, že neuspořádá závod světového poháru 22.11.2020.

15.9.2020 - Sledujte novou stránku TOI TOI Cup 2020 na Facebooku.

15.9.2020 - Závod světového poháru v Diegemu 27.12.2020 byl zrušen. Pořadatelé nejsou schopni dodržet koronavirová opatření.

13.9.2020 - Výsledky prvního mezinárodního závodu ve švýcarském Badenu (C1).


Počasí

Předpověď počasí

close
detail