Média

Novinářská akreditace je otevřena pro všechna média, včetně tisku, televize, rádia a digitálních médií a pro všechny fotografy nebo redaktory, kteří mají redakční úkol pokrýt akci pro své médium.

- pokračujte na formulář pro akreditaci ( Google form )

- po vyplnění informací očekávejte oficiální potvrzení akreditace a další informace od našeho tiskového střediska


Další informace:

Volní novináři / fotografové musí doložit souhlas / objednávku redakce.

Žádosti o novinářské akreditaci se přijímají od 13. října 2021 do 13. listopadu 2021. Po tomto termínu nebudou žádosti posuzovány.

Pokud bude Vaše žádost přijata, bude Vám rozhodnutí zasláno e-mailem a budete zařazeni do seznamu akreditovaných novinářů / fotografů, které budeme nepravidelně zasílat informace týkající se SP v Táboře.

Tiskové centrum v Táboře je umístěno na adrese:

Mateřská škola, Světlogorská 2770, 390 05 Tábor
Otevírací doba: 14.11.2021 od 8.00 do 18.00 hodin
Parkování: parkoviště označené PRESS před školkou, viz mapa trati.

Kontak pro médiat: Jan Němec +420 777 234 751, jan.nemec@mtbs.cz


English English version:

Journalist accreditation is open to all media, including print, television, radio and digital media and to any photographers or editors who have an editorial assignment to cover the event for their media outlet.

- Continue to the accreditation form ( Google form )

- once you have completed the information, expect official confirmation of accreditation and further information from our press office


Further information:

Freelance journalists/photographers must provide proof of editorial approval/order.

Applications for press accreditation will be accepted from 13 October 2021 to 13 November 2021. Applications will not be considered after this date.

If your application is accepted, a decision will be emailed to you and you will be added to a list of accredited journalists/photographers that we will send information regarding SP in Tabor on an irregular basis.

The press centre in Tabor is located at:

Kindergarten (Materska skola), Světlogorská 2770, 390 05 Tábor
Opening hours: 14.11.2021 from 8.00 a.m. to 6.00 p.m.
Parking: parking lot marked PRESS in front of the kindergarten, see the route map.

Media contact: Jan Němec +420 777 234 751,
jan.nemec@mtbs.cz

close
detail