Média

Novinářská akreditace je ukončena.

- po vyplnění informací očekávejte oficiální potvrzení akreditace a další informace od našeho tiskového střediska


Další informace:

Volní novináři / fotografové musí doložit souhlas / objednávku redakce.

Žádosti o novinářské akreditaci se přijímají 20. října 2022. Po tomto termínu nebudou žádosti posuzovány.

Pokud bude Vaše žádost přijata, bude Vám rozhodnutí zasláno e-mailem a budete zařazeni do seznamu akreditovaných novinářů / fotografů, které budeme nepravidelně zasílat informace týkající se SP v Táboře.

Tiskové centrum v Táboře je umístěno na adrese:

Mateřská škola, Světlogorská 2770, 390 05 Tábor
Otevírací doba: 23.10.2022 od 8.00 do 18.00 hodin
Parkování: parkoviště označené PRESS před školkou, viz mapa trati.

Kontak pro médiat: Jan Němec +420 777 234 751, jan.nemec@mtbs.cz


English English version:

Journalist accreditation is closed.

- once you have completed the information, expect official confirmation of accreditation and further information from our press office


Further information:

Freelance journalists/photographers must provide proof of editorial approval/order.

Applications for press accreditation will be accepted until 20 October 2022. Applications will not be considered after this date.

If your application is accepted, a decision will be emailed to you and you will be added to a list of accredited journalists/photographers that we will send information regarding SP in Tabor on an irregular basis.

The press centre in Tabor is located at:

Kindergarten (Materska skola), Světlogorská 2770, 390 05 Tábor
Opening hours: 23.10.2022 from 8.00 a.m. to 6.00 p.m.
Parking: parking lot marked PRESS in front of the kindergarten, see the route map.

Media contact: Jan Němec +420 777 234 751,
jan.nemec@mtbs.cz

Partneři

close
detail