Město Tábor

Město TáborKřivolaké uličky obehnané mohutným opevněním, nádherně zdobené renesanční domy, majestání radnice a pozůstatky hradu, nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě, duch husitství každoročně připomínaný velkolepými slavnostmi. Silné sportovní zázemí, relaxační a wellness centra, moderní ubytovací zařízení s kongresovými sály a vyhlášenou kuchyní, koncerty, výstavy, divadelní představení – to je Tábor – město s husitskou minulostí, pulzující srdce regionu.

Zrod města Tábora na jaře 1420 se odehrál za výjimečných okolností. Je spjat nejenom s husitským vojevůdcem Janem Žižkou ale i se jménem Jana Husa, velkého reformátora katolické církve. Snaze a ideálům zakladatelů města odpovídá i biblické jméno hory Tábor v Palestině, které novému sídlišti vybrali.

Více o této době se dozvíte v expozicích Husitského muzea – v Bechyňské bráně přilehlé k poslední zachovalé věži původního hradu Kotnov a v historické radnici, která je zároveň vstupem do rozsáhlého labyrintu podzemních chodeb. V prvním podlaží radnice se nachází obdivuhodný gotický sál, druhý největší necírkevní interiér tohoto slohu v České republice. Středověkou atmosféru historického centra města dotváří zachovalé zbytky opevnění budovaného od založení husitské pevnosti. Dobu rozkvětu města připomínají nádherné fasády měšťanských domů, Augustiniánský klášter, barokní chrám v Klokotech nebo expozice Táborský poklad.

V posledních letech vznikají nová muzea, centra zábavy a odpočinku – muzeum lega s unikátními modely, strašidelné podzemí, muzeum čokolády a marcipánu, ve kterém nechybí čokoládová fontána nebo marcipánový model Žižkova náměstí. Po celý rok Tábor ožívá řadou kulturních a sportovních událostí. Mezi ty nejpřitažlivější patří mezinárodní festival Táborská setkání pořádaný vždy v polovině září. Centrum Tábora se promění na několik dní ve středověké město se svými trhovci, řemeslníky a rytířskými souboji. Nenapodobitelnou atmosféru podtrhuje i slavnostní průvod městem, ve kterém nechybí husitská družina vedená hejtmanem Janem Žižkou z Trocnova.

www.visittabor.eu

SP Tábor 2022 – destinační spot – Pozvánka starosty města Tábora

https://www.youtube.com/watch?v=9C-jgv6iDMY

Partneři

close
detail