Česky English

Propozice

TÁBORSKÁ 24HODINOVKA
CYKLOKROS

P R O P O Z I C E

Pořadatel:


Místo konání:

Termín konání:

Kategorie:


Ředitel závodu:

Trať závodu:Přihlášky:Startovné:Startovní čísla:


Pravidla závodu:


Parkoviště:


Ceny:


Výsledky:
Ubytování:

Zdravotní zajištění:

Agentura Cyklistika s.r.o. ve spolupráci s ČEZ Cyklo Teamem Tábor
Areál Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Tábor, Sídliště nad Lužnicí, sportovní areál Komora

19.8.2017 12:00 – 20.8.2017

3členná družstva – rozdělená do kategorií dle součtu věku členů družstva:
1. kategorie - do 100 let
2. kategorie - 101 – 115 let
3. kategorie - 116 – 130 let
4. kategorie - 131 let a více

Petr Balogh, tel.: 777 990 150, e-mail: info@cyklokros.cz

Závod se pojede na trati Mistrovství Evropy v cyklokrosu 2017 v areálu Komora v Táboře, celková délka 3 km.
Depo bude umístěno v prostoru cíle.

od 1.5.2017 na internetová adrese:

http://www.sportchallenge.cz/cz/cyklokros24

2.000,- Kč / družstvo, převodem na účet do 14.8.2017
Č. ú.: 272169563/0300, variabilní symbol: číslo přidělené registračním systémem, doklad o zaplacení vezměte s sebou k prezentaci
Na místě 2.500,- Kč
Startovné zahrnuje: každé přihlášené družstvo obdrží 3 vstupenky na Mistrovství Evropy v cyklokrosu 2017, 3 trička s logem ME 2017 a 3 zvonky s logem ME 2017

Výdej v kanceláři závodu v 1. patře budovy v areálu Komora 19.8.2017 od 9:00 do 11:00 hodin.

Družstva mohou být mužská, ženská či smíšená, o zařazení do kategorie rozhoduje pouze celkový věk členů družstva.
Povolena je jízda pouze na cyklokrosovém a krosovém kole. Povinné vybavení: přilba, osvětlení při jízdě v nočních hodinách (čelovka, světlo na kole).
Okruh je označen páskou v celé délce.
Start závodu proběhne tímto způsobem: závodníci se připraví na startovní čáře a po odstartování poběží 150 m do cílové rovinky k připraveným kolům.
Střídání členů družstev může probíhat v jakémkoli intervalu, ale pouze v prostoru k tomu vyhrazenému (prostor cíle). Výměna jinde na trati není možná a je důvodem k diskvalifikaci. Výměna je stvrzena dotykem v předávacím území v prostoru cíle.
V případě defektu musí závodník dokončit okruh a oprava defektu, výměna kola či závodníka je možná pouze v prostoru k tomu určeném (prostor cíle).
Jakékoli zkracování trati je zakázáno a bude potrestáno vyloučením ze závodu. Nesportovní chování jakéhokoli druhu nebude tolerováno a je důvodem k diskvalifikaci.
Družstvo je povinno ihned oznámit případné odstoupení ze závodu organizátorům.
Případný protest může družstvo vznést kdykoli během závodu se vkladem 200 Kč, avšak maximálně do 30 minut od oficiálního vyhlášení výsledků.
Do celkového výsledku se započítávají pouze celé okruhy, které závodník ujede do 24 hodin. Družstva budou vyhodnocena podle ujetých kol. V případě shodné vzdálenosti rozhodne dojezdový čas.
Závodí se dle tohoto rozpisu, každý závodník jede na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti naproti hlavní budově!!!

Vítězné družstvo v každé kategorii obdrží vítězné trikoty, první 3 družstva v každé kategorii obdrží poháry a hodnotné věcné ceny.

Vyhlášení proběhne ihned po vydání oficiálních výsledků, cca ve 12:30 hod. Výsledkový servis zajišťuje Sportchallenge Liberec.

Výsledky budou k dispozici na www.cyklokros.cz.

Pro jednotlivá družstva možnost stanování v areálu Komora – zdarma.

Další možnosti ubytování v Táboře zde: https://www.visittabor.eu/ubytovani

ZZS Tábor

Petr Balogh
ředitel závoduCelé propozice ke stažení v PDF.

close
detail