Informace Českého svazu cyklistiky k mimořádným opatřením vlády

V úterý 10.3.2020 byla Bezpečnostní radou státu (BRS) doporučena a Ministerstvem zdravotnictví (MZ) přijata bezpečnostní opatření v souvislosti šíření viru Covid -19 tzv. koronaviru.

Tato opatření mimo jiné zahrnují zákaz pořádání všech sportovních akcí, kterých se zúčastní více než 100 osob.

Vedení Českého svazu cyklistiky (ČSC) tato opatření vlády plně respektuje a v rámci co nejobjektivnější informovanosti svých členů přijalo pro následující období, do doby než budou MZ zveřejněny další informace k těmto opatřením, tyto pokyny:

  1. Organizace cyklistických závodů zařazených v kalendáři Českého svazu cyklistiky s účastí nad 100 osob

Na základě rozhodnutí MZ ze dne 10.3.2020 v souvislosti s šířením viru Covid-19 jsou tyto akce až do odvolání zrušeny. Vzhledem k tomu, že nelze s určitostí určit, do jakého termínu budou tato opatření v platnosti, ČSC žádá pořadatele akcí s termínem konání v měsíci březnu a první poloviny měsíce dubna, aby informovali sekretariát ČSC o možnostech posunutí termínu akce nebo o případném zrušení akce bez náhradního termínu.

ČSC se zavazuje k poskytnutí součinnosti při jednáních o změně termínu závodu a s tím souvisejících dalších povoleních s příslušnými úřady a organizacemi.

 

  1. Organizace cyklistických závodů zařazených v kalendáři Českého svazu cyklistiky s účastí do 100 osob

Těchto akcí se opatření MZ aktuálně netýkají a akce mohou proběhnout. Pořadatel sportovní akce je povinen zabezpečit, aby se akce nezúčastnilo více než 100 osob celkem, tj. včetně sportovců, realizačního týmu, pořadatelského týmu, diváků a dalších osob spojených s účastí na akci.

 

  1. Organizace tréninků a přípravných kempů

Tréninky, přípravné kempy, soustředění a další akce v gesci jednotlivých oddílů nebo krajských cyklistických svazů se konají dle informací jednotlivých subjektů, které jsou povinny respektovat nařízení MZ. Totéž platí i o organizaci těchto akcí v gesci ČSC, tedy sportovních center mládeže (SCM) zřizovaných ČSC.

 

  1. Reprezentační výjezdy

Bude postupováno dle pravidel patřičné země, ve které má sportovní akce proběhnout, a rozhodnutí organizátorů akce, která je zařazena v programu reprezentačních týmů ČSC. Koordinátor sportovní reprezentace ČSC bude na základě požadavků reprezentačních trenérů nebo vedoucího komise dané disciplíny komunikovat s UCI nebo pořadateli akcí a předávat aktuální informace k dané soutěži.

ČSC bude situaci kolem opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nadále pečlivě sledovat a v případě jakýchkoli změn své členy neprodleně informovat.

V případě dotazů se můžete obracet na sekretariát ČSC na výše uvedených kontaktech.


< Zpět

Partneři

close
detail