Komentář Miroslava Janouta ke změnám pravidel cyklokrosu k 1. 7. 2020

Vzhledem k reformě světového poháru UCI v cyklokrosu a podstatným změnám v pravidlech UCI byly jejich příslušné změny také zahrnuty do aktualizace pravidel ČSC pro cyklokros s platností od 01.07.2020.

Všeobecná ustanovení

Změna se především týká nově zavedené kategorie juniorek. Samostatný závod juniorek může být od příští sezóny cyklokrosu organizován ve všech mezinárodních závodech UCI. Závody juniorek boudou zařazeny také do nadcházejícího seriálu TOI TOI CUP včetně mistrovství ČR 2020. V národních závodech je novinkou také samostatné hodnocení kategorií žáci mladší, žákyně mladší a žákyně starší včetně udělení titulů mistrů ČR 2020.

Řídící výbor UCI zmírnil původní podmínku pro přidělení mezinárodní kategorie závodu ve třídě 1. Na startu již nemusí být minimálně 10 zahraničních závodníků, kteří reprezentují minimálně 5 různých národností, ale bude postačovat, že poslední ročník závodu nepředstavoval žádné závažné organizační problémy.

Ustanovení k ochraně dat světového poháru doznalo přes řadu připomínek jen kosmetickou úpravu. Žádný závod v cyklokrosu třídy 1 nesmí být organizován ve stejný den jako světový pohár UCI v cyklokrosu.

Závod třídy 1 se může konat den před nebo následující den po závodě světového poháru UCI v cyklokrosu pouze s předchozím souhlasem UCI, což je v realitě totéž jako původní formulace, že se nesmí závod konat bez předchozího souhlasu UCI.

Řazení závodníků na startu v mezinárodních závodech zapsaných do kalendáře UCI se naopak dost výrazně změnilo.

Na mistrovství světa u všech kategorií dostalo prioritu před individuální klasifikací UCI v cyklokrosu prvních 8 závodníků podle poslední individuální klasifikace světového poháru UCI. Individuální klasifikace UCI bude kritériem pro řazení závodníků až od druhé řady dále.

Na světovém poháru UCI se zase u všech kategorií snížil počet prioritně řazených prvních závodníků podle poslední individuální klasifikace světového poháru UCI z 24 na 8. Druhým kritériem pro řazení na startu zůstává počínaje druhou řadou individuální klasifikace světového poháru UCI, avšak s novou výjimkou, že čtvrtá řada, tedy místa 25 až 32 startovního pořadí budou rezervována pro závodníky z top 50 klasifikace UCI MTB cross-country a světové klasifikace UCI silnice.

Pro kontinentální mistrovství a ostatní mezinárodní závody všech kategorií bude jediným kritériem řazení závodníků na startu individuální klasifikace UCI cyklokrosu.

Avizované prodloužení trvání závodu žen na co nejblíže 50 minutám bylo ustanoveno pouze pro mistrovství světa UCI a závody světového poháru UCI kategorie ženy elite. Při závodech žen a pro závody, kde ženy elite, juniorky nebo ženy do 23 let startují společně, zůstává logicky doba jejich trvání pouze mezi 40 a 50 minutami.

Výsledkem tendence přiblížit závody žen závodům mužů jak z hlediska výše finančních odměn, tak i jejich náročnosti, je zkrácení doby trvání závodů mistrovství světa UCI a světového poháru UCI mužů elite z původního rozpětí 60 – 70 minut na co nejblíže 60 minutám.

Klasifikace UCI cyklokros

V souvislosti se zavedením samostatné kategorie juniorky je snaha zvýšit zájem o pořádání jejich samostatných závodů a účast v nich. Nástrojem pro to by měl být i vysoký příděl bodů pro juniorky ze samostatných závodů světového poháru UCI a třídy 1 nebo 2 do celoroční klasifikace UCI, který bude nesrovnatelně vyšší než u juniorů.

Pro všechny kategorie závodníků s výjimkou juniorů je pozitivní změnou skutečnost, že pro individuální klasifikaci UCI budou brány v úvahu výsledky ze všech závodů třídy 1 a 2 místo původních nejlepších 6, respektive 8 výsledků.

U juniorů se berou v úvahu pouze nejlepší výsledky každého závodníka takto:
- závod juniorů při závodech třídy 1 nebo třídy 2: 6 nejlepších výsledků každého závodníka,
- závod světového poháru UCI juniorů: 5 nejlepších výsledků každého závodníka.

Počet bodů, které se získávají v mezinárodních závodech v cyklokrosu je uveden v příloze 4 pravidel UCI cyklokros „Body UCI“.

Světový pohár UCI v cyklokrosu

V souvislosti s prodejem práv na organizaci světového poháru UCI společnosti Flanders Classics se změnila i řada článků pravidel UCI.

Světový pohár UCI v cyklokrosu se koná na maximální počet 16 závodů. Jedna země nebude hostit více než 50% těchto závodů.

Je-li počet závodů světového poháru UCI v cyklokrosu mezi 9 a 13, musí být minimálně 6 pořadatelů z různých národů. Je-li počet závodů světového poháru UCI v cyklokrosu 14 nebo 15, musí být minimálně 7 pořadatelů z různých národů. Je-li počet závodů světového poháru UCI v cyklokrosu 16, musí být minimálně 8 pořadatelů z různých národů.

Světový pohár UCI v cyklokrosu se pořádá v kategoriích muži elite a ženy elite.

Kromě závodů muži elite a ženy elite bude světový pohár UCI v cyklokrosu hostit maximálně 8 závodů kategorií juniorů, juniorek a mužů do 23 let. Závody světového poháru UCI v cyklokrosu, které nejsou hostitelem těchto kategorií, mohou uspořádat závody v cyklokrosu zapsané do mezinárodního kalendáře UCI pro muže do 23 let, juniory a juniorky, které se jako takové ale nebudou počítat do klasifikace světového poháru UCI v cyklokrosu.

Významnou změnou pro účast v závodech světového poháru muži elite a ženy elite je omezení počtu startujících z jednoho státu na 12, plus nositel titulu mistra světa a lídr celkové klasifikace světového poháru, tedy případně na maximálních 14 závodníků z Belgie či Nizozemí.

V závodech světového poháru UCI kategorií muži elite a ženy elite, závodníci klasifikovaní mezi prvními 50 v poslední klasifikaci UCI zveřejněné při zahájení procesu přihlášek, jsou před-kvalifikovaní. Národní cyklistické federace s méně než 8 před-kvalifikovanými závodníky mohou rozšířit svojí nominaci na celkem 8 závodníků.

Pro závod žen každá národní federace, která přihlásila 8 závodnic a více, může navíc přihlásit ještě 2 ženy do 23 let.

Ze závodů muži elite se neudělují žádné body do klasifikace světového poháru UCI kategorie muži do 23 let.

Ze závodů ženy elite se neudělují žádné body do klasifikace světového poháru UCI kategorie juniorky.

V závodech světového poháru UCI kategorií muži do 23 let, junioři a juniorky může mít každá národní cyklistická federace na startu 6 závodníků. Národní cyklistické federace, kterých se to týká, mohou mít navíc na startu nositele titulu mistra světa a (kromě prvního závodu světového poháru sezóny) také vedoucí závodníky poslední celkové klasifikace světového poháru, zveřejněné před uzavřením přihlášek.

Významnou změnou je také zrušení šestičlenných B týmů, které národní cyklistická federace země pořadatele mohla nominovat do závodů světového pro kategorii muži do 23 let a pro kategorii junioři.

Nově může národní federace pořádající země ještě přihlásit pro všechny kategorie světového poháru UCI v cyklokrosu navíc tým 4 závodníků, přičemž v případě národů s více než 6 před-kvalifikovanými závodníky je celkové maximum stanoveno na 12 závodníků plus nositel titulu mistra světa a lídr celkové klasifikace světového poháru, tedy případně na maximálních 14 závodníků.

Nově bylo sjednoceno bodování světového poháru v cyklokrosu UCI, které je tak stejné pro všechny kategorie, takže v kategoriích muži elite a ženy bude místo dřívějších 50 bodovat pouze 25 prvních závodníků.

U závodů kategorií muži do 23 let, juniorky a junioři budou pro výpočet celkové klasifikace světového poháru UCI v cyklokrosu brány v úvahu pouze nejlepší výsledky každého závodníka takto:

- pokud se pro tyto kategorie uspořádá 7 nebo méně závodů světového poháru UCI v cyklokrosu, budou se brát v úvahu 4 nejlepší výsledky,

- pokud se pro tyto kategorie uspořádá 8 závodů světového poháru UCI v cyklokrosu, bude se brát v úvahu 5 nejlepších výsledků.

V případě ex aequo rozhodne o rozdělení závodníků nejvyšší počet 1. míst, 2. míst atd., přičemž se berou v úvahu pouze umístění, za které se přidělují body pro klasifikaci světového poháru UCI v cyklokrosu. Pokud jsou stále ex aequo, rozhodnou body získané v posledním závodě.


Zpracoval:
Miroslav Janout, 23/06/2020

Pravidla cyklistiky pro závody v cyklokrosu 2020

Příloha č.4 - tabulka UCI bodů


< Zpět

Partneři

close
detail