Informace ČSC ke krizovým opatřením platných od 1.3.2021

Vzhledem k častým dotazům týkajících se krizových opatření vyhlášených vládou ČR a platných od 1. 3. 2021 předává do hnutí Český svaz cyklistiky rekapitulaci opatření ve vztahu k provozování cyklistiky

V pátek 26. 2. 2021 vydala Vláda ČR Usnesení č. 216 a 217 o přijetí krizových opatření za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19. Tato opatření s účinností od pondělí 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 omezují volný pohyb osob na území České republiky, což se úzce dotýká i výkonnostních i amatérských cyklistů a mládeže v rámci jejich sportovních aktivit a přípravy.

Vedení ČSC vzhledem k epidemiologické situaci v ČR tato opatření vlády plně respektuje a v rámci co nejobjektivnější informovanosti svých členů rekapituluje vládní opatření ve vztahu k provozování cyklistiky, a to pro období, po které je krizové opatření vyhlášeno.

Co je povoleno?

· povoleny jsou sportovní aktivity ve venkovních prostorách, parcích a přírodě, ovšem pouze v rámci katastru obce, kde má daný sportovec trvalý pobyt nebo bydliště

· sportovní aktivity lze provozovat pouze individuálně, nikoli ve skupinách

· sportování je povoleno bez zakrytí nosu a úst

· mimo obec trvalého pobytu či bydliště mohou sportovat pouze profesionální sportovci

Kdo je profesionální sportovec?

· jedná se o každého, kdo vykonává sportovní činností výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu. Tímto smluvním vztahem pak může být jak vztah pracovněprávní (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), tak vztah občanskoprávní, kdy je sportovní činnost vykonávána v režimu OSVČ.

· sportovní aktivity profi sportovců jsou povoleny ve vnitřních i venkovních prostorách

· profesionální sportovec musí být schopen písemně prokázat důvodnost cesty k výkonu sportovní činnosti (potvrzení zaměstnavatele, smlouva apod.)

Na základě častých dotazů ze strany naší cyklistické obce, zda má držitel Licence ČSC/UCI status profesionálního sportovce, musíme s politováním říci, že Licence ČSC/UCI není v tomto ohledu požadovaným dokladem pro prokázání smluvního stavu o výdělečné činnosti.

Naprosto si uvědomujeme dopad omezení pohybu nejen na výkonnostní ale i amatérský sport a především sport mládeže, cyklistiku nevyjímaje. Ale vzhledem k závažné epidemiologické situaci v České republice bychom chtěli požádat všechny sportovce, aby v následujících třech týdnech respektovali vládní opatření a pomohli tak ke zpomalení šíření nákazy COVID-19.

Děkujeme.


< Zpět

Partneři

close
detail