Komentář ke změnám pravidel UCI – Cyklokros k 7.6.2016

Mezinárodní cyklistická unie UCI novelizovala pravidla cyklokrosu, která budou platná od nadcházející sezony 2016/17. O jejich české znění a vysvětlující komentář jsme požádali Miroslava Janouta, mezinárodního rozhodčího a člena komise cyklokrosu Českého svazu cyklistiky.


Účast
5.1.001
Doplněný odstavec není žádnou změnou, pouze se zde opakuje právo závodníků, kteří jsou členy registrovaných UCI týmů startovat v cyklokrosových závodech, včetně závodů světového poháru, pod hlavičkou a v trikotu svého týmu bez ohledu na to v jaké disciplíně je jeho tým UCI registrován.

Kalendář
5.1.004
Emancipace kategorie žen jakožto jeden z hlavních cílů deklarovaných UCI se promítla i do tohoto pravidla. Dřívější povinnost platná pouze pro pořadatele závodů C1 se rozšiřuje na pořadatele všech mezinárodních závodů včetně C2. V seriálu TOI TOI CUP pro nadcházející sezónu 2016 stejně jako v programu mistrovství Evropy 2017 v Táboře jsou nová nařízení již respektována.

Trať závodu
Obrátky do protisměru
5.1.018 bis
Všechny zatáčky na trati vedené do protisměru („zatáčky typu U“) musí být uvnitř vymezeny tak, aby je závodníci nemohli používat při projíždění jako ruční oporu. Tento typ zatáčky není podle článku 5.1.020 povolen ihned po výjezdu ze startovní zóny do terénu.

Startovní zóna
5.1.020
Vypouští se povinnost umísťovat nad startovní čárou transparent START a to ze dvou důvodů:
- Při mimořádných klimatických podmínkách, jako tomu bylo například v minulém roce před světovým pohárem v Koksijde, kdy silný vítr bořil vše, zajišťování takového transparentu stěžuje práci pořadatelům;
- Stejně jako při závodech na silnici je i v cyklokrosu tendence označovat start místo transparentem nad startovní čárou pouze půl-oblouky umístěnými po obou stranách startovní čáry.

Překážky
5.1.024
Někteří pořadatelé již dříve používali kmeny stromů jako jednu z překážek v rámci limitu maximálně 6 umělých překážek. Nové pravidlo limituje použití kmenů stromů stejně jako je tomu v případě desek. Kmeny stromů a prkna stanovených rozměrů jsou nově zastupitelná, tudíž kmeny stromů už nelze na trati umístit libovolně, ale pouze jako součást jediné překážky v rámci jednotných specifikací platných pro prkna i klády.

Výměna materiálu
5.1.038
Doplnění článku pouze zdůrazňuje fakt, že o případném přestupku, jako v jiných případech porušení pravidel, rozhodují výhradně rozhodčí a jejich rozhodnutí je konečné.

Doprovod závodníků
5.1.041
Upřesnění tohoto článku reaguje na skutečnost, že se při světových pohárech nebo mistrovství světa dařilo některým týmům získat od pořadatele nebo jiného činovníka několik akreditací navíc a pak bylo ve vymezených zónách depa a cíle mnohdy těsno. A především, v souvislosti s nově povolenou komunikací závodníků s mechaniky podle článku 5.1.059 musí být také případné přestupky mechaniků postižitelné jmenovitě.

Trvání závodu
5.1.048
Nová formulace pro dobu trvání závodu žen, která musí být mezi 40 a 50 minutami vypadá jako slovní hříčka (původní znění pravidla „minimálně 40 minut, ale nesmí překročit 50 minut“), nicméně se jedná o sjednocení s formulací platnou pro muže elite při mistrovství světa a závodech světového poháru UCI („doba trvání závodů mužů elite musí být v rozpětí 60 – 70 minut“)

Komunikace při závodě
5.1.059
Jedná se o nejzásadnější změnu pravidel, která značně usnadní práci mechanikům, protože budou mít předem od závodníka informaci, kdy a co potřebuje měnit a na co se mají v depu připravit.
Na druhé straně ale přinese nový problém hlavně rozhodčím. Jednak si nedovedu představit, jak se bude kontrolovat jednosměrná komunikace závodníka k mechanikovi, ale také se otevře nový prostor pro podvádění. Nebude totiž prakticky kontrolovatelné, zda třeba někdo jiný z libovolného místa na trati neřídí své závodníky taktickými pokyny vysílačkou naladěnou na stejnou frekvenci jako vysílačka závodníka a mechanika. Může se tak snadno stát, že ¨hlavně týmy s vyšším počtem startujících díky ilegálním taktickým pokynům ještě více ovládnou závod a degradují tak jeho průběh.

Světový pohár cyklokrosu UCI
Klasifikace
5.3.013
Emancipace kategorie žen se promítla i do výše bodového hodnocení závodů světového poháru, které je od nové sezóny pro prvních 50 závodnic stejné jako u kategorie mužů elite.

Ceny
5.3.019
Udělením ceny za nejrychlejší čas okruhu při závodech světového poháru v cyklokrosu přebírá UCI dobré zkušenosti pořadatelů jiných závodů, především belgických. Toto hodnocení může přispět ke zvýšení aktivního průběhu závodu.

Kombinéza vedoucího závodníka
5.3.023
Ačkoliv kategorie žen do 23 let nemá ve světovém poháru samostatné závody ani klasifikaci, bude trikot lídra nejlepší z nich v celkovém pořadí společné kategorie žen udělen. Tato změna tedy znamená paradox, že v závodech světového poháru žen uvidíme společně 2 trikoty lídrů.


Zpracoval: Miroslav Janout, 17.06.2016


Související dokumenty:
Změny pravidel UCI k 7.6.2016
Aktualizovaná tabulka UCI bodů
Změny pravidel ČSC k 1.7.2016


(mbj)


< Zpět

Partneři

close
detail